ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು…

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ…

ಭುವನ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಊರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಮೀಪದ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಎಂಬ ಕುಗ್ರಾಮ. ನನಗೇ ಬೋರ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಉಳಿದ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗೂ ಬೇಕೆನಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: