ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು…

ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…

Posted on: January 1, 2010

ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…
ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೆ…
ಒಮ್ಮೆ ಸಂತಸದ ಹೊನಲು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುಃಖದ ಕಡಲು

ಗೋಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನವಾಗಿ
ನಡುರಾತ್ರಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ
ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ನಡೆದು
ಅರುಣೋದಯದಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿ
ಹೊಂಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಲಗೋರಿಯಾಡುತ್ತಲೇ
ಭೋರ್ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಜವ್ವನ ಬಂತಲ್ಲ…
ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ..
ಅದೇ ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…
ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ…

ಒಮ್ಮೆ ಆಸೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ
ಒಮ್ಮೆ ಸಾಕೆನಿಸಿದ್ದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ
ಮನದಲ್ಲೊಂದು ತಳಮಳ.. ಮುಜುಗರ
ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು…
ನಮ್ಮ ಬಳಲಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಅದೇ ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…
ನಿನ್ನ ಯೌವನದ ಹಾಗೆ…

ಮುಂಜಾನೆ ಮೂಡಿ
ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮರೆಯಾದ ದಿನಕರ
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲೇ ಮೂಡಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಅಡಗುವ ಚಂದಿರ
ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ
ಸರ್ವಕಾಲದ ಸಂತೋಷಿಗಳಲ್ಲ
ತಿರುಗುವ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ
ಕರಗುವ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ
ಮೂಡಿ ಮರೆಯಾಗುವವರೇ
ತಿರುಗಿ ಕರಗುವವರೇ…
ಅದೇ ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಾಗೆ…

ಸಂತೋಷ ಅರಳುವ ದಿನ
ಕ್ಷಣ-ಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ
ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೋಗರ
ನಗುವಿನ ಸರಮಾಲೆ
ಮಾತುಗಳ ಪುಂಜ
ಮುತ್ತುಗಳ ರಾಶಿ…
ಅದೇ ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…
ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗುವಿನ ಹಾಗೆ…

ತಿರುಗುವ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಿರುಕನಂತೆ
ತಿರುಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಮಲಗಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ – ಸೋತು,
ಮುಗಿಸಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ…
ನೆನೆಯದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವ ನೆನೆನೆನೆದೇ..
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದ ಖಾಯಿಲೆಗಳು…
ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬೇಕು
ಆ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗಲೇ ಬೇಕು…
ಅದೇ ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…
ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಹಾಗೆ…

ನಿನ್ನ ಬುತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತುತ್ತಿದು
ಭಾರವಾಗದು, ಆಗಲಾರದು…
ಶುಭವಾಗಲಿ… ಪ್ರಿಯೆ
ನನ್ನುಸಿರು
ಕೊಡಲಾಗದು
ಮಾತಿದು… ಮುತ್ತಲ್ಲ
ಸ್ವೀಕರಿಸು
ಅದೇ ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ…
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ… ನನ್ನ ಹಾಗೆ…
ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೆ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: